Organizator

ORGANIZACIJSKI ODBOR STRUČNOG SKUPA

Predsjednik
MARIO ŠKALIC
Dopredsjednica
KARMELA HRASTINSKI
Tajnica
DIJANA PELJUŠIĆ


ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Alen Benko, Mihael Tenžera, Ivica Poljak, Igor Badurina, Marita Anzulović, Ivana Herak,Ivana Štefan, Dinka Brkljača, Dijana Peljušić, Karmela Hratstinski, Mario Škalic

Kontakt

Adrian Kozonić
adrian@conventuscredo.hr